ࡱ> QSP] R'bjbjzpzp8D b b 8$$b") 1.0$!_!! $!Q Q: -NVQN'Yf[]f[b2019t^Oy'Yf[ufgYN%3uh Y TQueg t^ g e gq Gr яgN[MQQckbgqGr'`+R?elbleNST|5u݋E-mail1\f[!hNN1\f[!h0W@W/MR Nf[t^GPAb~,gNNt^~c T/;`Npe/CET4MR Nf[t^~TKmċb~,gNNt^~c T/;`Npe/CET6b T N Nb3uvZSu/f/ &T 0468JRvdzxhXKX9'"hDgh;5CJOJPJQJo("hDgh;5CJOJPJQJo(h%5OJPJQJo(hDgh;5OJPJQJo(hsph;5OJPJQJo(&hsph;5CJOJPJQJaJo(/hsph;5B*CJOJPJQJaJo(phhk5CJOJPJQJaJ&hsphsp5CJOJPJQJaJo(&hsph}~5CJOJPJQJaJo( hY5CJOJPJQJaJo(&hsphS5CJOJPJQJaJo(8>@Jvx| $Ifgd; $$Ifa$gd;$sVDXD2^sa$gdsp H<<<<< $$Ifa$gd;kd$$IfTl4r !)u%`0"4 laLf4ytST $$Ifa$gd;" $Ifgd;kd$$IfTl4֞ 2-!)u{0"4 laLf4ytdrT $$Ifa$gdsp $$Ifa$gd;Ff4 $$Ifa$gd; $Ifgd;  0' $Ifgd;kd$$IfTl4r 2-!)){ 0"4 laLf4ytdrT $$Ifa$gd; $$Ifa$gd;  4 6 9kd$$IfTl4\ 2-!))s 0"4 laLf4ytdrT $$Ifa$gd; $If^gd; $Ifgd; ( , 2 4 8 J N d j p r x &Z&ưyl_TDBUhDghDg5OJPJQJo(hY5OJPJQJhY5OJPJQJo(hY5OJPJQJaJhY5OJPJQJaJo("hDgh;5OJPJQJaJo(+hDgh;5B*OJPJQJaJo(ph+hDgh 5B*OJPJQJaJo(phhdr5OJPJQJo(h 5OJPJQJo(hDgh 5OJPJQJo(hDgh;5OJPJQJo(6 8 L N f j t v xxllxl $$Ifa$gd; $Ifgd;}kd$$IfTl40!.0"4 laLf4yteTv x 5,, $Ifgd;kd $$IfTl4ֈ H)!. / 0"4 laLf4ytYT $Ifgd; $$Ifa$gd; 5) $$Ifa$gd; $$Ifa$gd;kd $$IfTl4ֈ H)!. / 0"4 laLf4ytYT X&I@ $IfgdDgkd& $$IfTl4]\H!.: ~ 0"4 laLf4ytDgT $Ifgd; $Ifgd}~N NVY0SheSSfN)R`Q:N͑p8hQ[ wkXQNOQ[[D YpSN 0UOe_ UOy VYR VY T yc Te SRyx]\O0Yyb;mRv`Q ShyxebvQ[xvzbg`QD YpSN tQ1r}YSyr vQ[SfwQ gvsQf[/gWzQRvfDfPge Yl   X&Z&d&j&p&&&&{o $$Ifa$gdS$ C$Ifa$gdS $$Ifa$gd(gkdE $$IfTl4!"0"4 laLf4TZ&h&j&&&&&&&&&&&.'2'6':'J'R'T'V'`'''''''''⾬vfvfvSv%hDghS5OJPJQJ\aJo(hDghDg5OJPJQJo("hDghDg5CJOJPJQJo("hDghS5CJOJPJQJo(#hDghDgCJ OJPJQJaJ o(#hDgh(CJ OJPJQJaJ o(#hDghSCJ OJPJQJaJ o("hDghS5OJPJQJaJo(hDghS5OJPJQJhDghS5OJPJQJo(&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd $$IfTl4x\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd0$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kdF$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&&&[PDDDDD $$Ifa$gd( x$Ifgd(kd\$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&'.'0'2'4'6'8'thhhh $$Ifa$gdZ~ $$Ifa$gd( x$Ifgd(jkd$$IfTl4 !"0"4 laLf4ytDgT $Ifgd(8':'J'L'N'P'R'T' $$Ifa$gdDg $Ifgd(gkd)$$IfTl4 !"0"4 laLf4TT'V'''''''' $$Ifa$gd( $Ifgd(jkd$$IfTl4!"0"4 laLf4ytDgT'''''''''''' $Ifgd;jkdu$$IfTl4!"0"4 laLf4ytDgT ''''''''''''''''''he^jhe^UhDgh;OJPJQJhDghS5OJPJQJo("hDghS5OJPJQJaJo(hsp5OJPJQJaJ"hDghsp5OJPJQJaJo(hDg5OJPJQJaJ'''''''''''''gd"Egdspgkd$$IfTl4!"0"4 laLf4T 6182P:psp. A!"#$%S $$IfL!vh#v)#v#vu#v%#v:V l40"+,5)55u5%5/ / / 4aLf4ytST$$IfL!vh#v)#v#vu#v#v#v{#v:V l40"+,5)55u555{5/ / 4aLf4ytdrT0$$IfL!vh#v)#vj#vh#v3#vC#v#v:V l40"+,5)5j5h535C55/ / / / / 4aLf4ytSTkd$$IfTl4ּ sC { KS#V!)jhhhhhhhhhhhhhh3C0"PPPP4 laLf4ytST$$IfL!vh#v)#v)#v#v{#v:V l40"+,5)5)55{5/ / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v)#v)#v#vs :V l40",5)5)55s / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v.#v:V l40",5.5/ / / / 4aLf4yteT+$$IfL!vh#v.#v #v/ #v#v#v:V l40",5.5 5/ 555/ / / / / / 4aLf4ytYT+$$IfL!vh#v.#v #v/ #v#v#v:V l40",5.5 5/ 555/ / / / / / 4aLf4ytYT$$IfL!vh#v.#v: #v~ #v:V l4]0",5.5: 5~ 5/ / / / / / / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l40",5"/ / 4aLf4T$$IfL!vh#v#v#v#v:V l4x0"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT"$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v":V l4 0"5"/ / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l4 0"5"/ / 4aLf4T$$IfL!vh#v":V l40"5"/ / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l40"5"/ / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l40"5"/ / 4aLf4Ts2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nHsH tHJ`J ;cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B nfh&Ŝ]6ҨN=Ina7qb&>!"h [+Lxz)WVOg%Ţ|8Mă#/8'=QU*C`CW{D6/[YL%+n+{\osM/~iBcAX/=x E'5&\h4da,yE\})laR^*zyV-WoWZN]:mV=tCWrb*IVURU|nc`|*^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ftheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] D Z&''  6 v X&&&&&&&&8'T'''' !@ @H 0( 0( B S ? $-.349:<=>?@JLNPTVX\`uy!#%(*./459:>?]n33<L#89C))!!$#Pl < z=0)(A9;"EWe^Dg#lFn5qvxLAzZ~}~spB4S(V%drs"8ekY9j@&UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial-= |8N[;([SOSimSunA$BCambria Math 1h^duEE-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[ 2qHX ?;2!xxA%O -NVQN'Yf[c6eUsercynOh+'0`  ( 4@HPXйũҵѧUserNormalcyn6Microsoft Office Word@G@\@ E՜.+,0 X`t| Microsoft  !"$%&'()*+,-.0123456789:;<=>?ABCDEFGIJKLMNORRoot Entry FQ TData #1Table/!WordDocument8DSummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8HCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q