ࡱ> RTQ7 R'bjbj8DȜdȜd dddddxxx8$xjllllll$"J!ddd4Jddjj`#V0"2""d" *: -NVQN'Yf[4l)RNW(g] zf[b2018t^Oy'Yf[ufgYN%3uh Y TQueg t^ g e gq Gr яgN[MQQckbgqGr'`+R?elbleNST|5u݋E-mail1\f[!hf[`NNN1\f[!h0W@W/MR Nf[t^GPAb~,gNNt^~c T/;`Npe/YyS4ls^MR Nf[t^~TKmċb~,gNNt^~c T/;`Npe/b T N Nb3uvZSu/f/ &T $&<@BDV^0 8 ĵĝyi\iJ8i(hDgh 5OJPJQJo("hDgh;5CJOJPJQJo("hDgh;5CJOJPJQJo(h%5OJPJQJo(hDgh;5OJPJQJo(hsph;5OJPJQJo(&hsph;5CJOJPJQJaJo(/hsph;5B*CJOJPJQJaJo(phh)(5CJOJPJQJaJ&hsphsp5CJOJPJQJaJo(&hsph}~5CJOJPJQJaJo(&hsphS5CJOJPJQJaJo(DJLV $Ifgd; $$Ifa$gd;$sVDXD2^sa$gdsp H<<<<< $$Ifa$gd;kd$$IfTl4r !)u%`0"4 laLf4ytST $$Ifa$gd;" $Ifgd;kd$$IfTl4֞ 2-!)u{0"4 laLf4ytdrT  $$Ifa$gdsp $$Ifa$gd;Ff4 $$Ifa$gd; $Ifgd;  0' $Ifgd;kd$$IfTl4r 2-!)){ 0"4 laLf4ytdrT $$Ifa$gd; $$Ifa$gd; " , . 0 D F 9kd$$IfTl4\ 2-!))s 0"4 laLf4ytdrT $$Ifa$gd; $If^gd; $Ifgd;8 < B D H Z ^ t z &Z&h&j&&&&&&&vvfdvTFTTTFhDghS5OJPJQJhDghS5OJPJQJo(UhDghDg5OJPJQJo(hDgh;5OJPJQJo("hDghS5OJPJQJaJo("hDgh;5OJPJQJaJo(+hDgh;5B*OJPJQJaJo(phhDgh 5OJPJQJo(+hDgh 5B*OJPJQJaJo(phhdr5OJPJQJo(h 5OJPJQJo(F H \ ^ v z xxllxl $$Ifa$gd; $Ifgd;}kd$$IfTl40!.0"4 laLf4yteT 5,, $Ifgd;kd $$IfTl4ֈ H)!. / 0"4 laLf4ytST $Ifgd; $$Ifa$gd; 5) $$Ifa$gd; $$Ifa$gd;kd $$IfTl4ֈ H)!. / 0"4 laLf4ytST X&I@ $IfgdDgkd& $$IfTl4]\H!.: ~ 0"4 laLf4ytDgT $Ifgd; $Ifgd}~N NVY0SheSSfN)R`Q:N͑p8hQ[ wkXQNOQ[[D YpSN 0UOe_ UOy VYR VY T yc Te SRyx]\O0Yyb;mRv`Q ShyxebvQ[xvzbg`QD YpSN tQ1r}YSyr vQ[SfwQ gvsQf[/gWzQRvfDfPge Yl   X&Z&d&j&p&&&&{o $$Ifa$gdS$ C$Ifa$gdS $$Ifa$gd(gkdE $$IfTl4!"0"4 laLf4T&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd $$IfTl4x\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kd0$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&[OFFF $Ifgd; $$Ifa$gd;kdF$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&&&&[PDDDDD $$Ifa$gd( x$Ifgd(kd\$$IfTl4\-!0"4 laLf4ytdrT&&&&&.'2'6':'J'R'T'V'`''''''''''''r`SAS"hDghsp5OJPJQJaJo(hDg5OJPJQJaJ"hDghS5OJPJQJaJo(%hDghS5OJPJQJ\aJo(hDghDg5OJPJQJo("hDghDg5CJOJPJQJo("hDghS5CJOJPJQJo(hDghS5OJPJQJo(#hDghDgCJ OJPJQJaJ o(#hDgh(CJ OJPJQJaJ o(#hDghSCJ OJPJQJaJ o(&&'.'0'2'4'6'8'thhhh $$Ifa$gdZ~ $$Ifa$gd( x$Ifgd(jkd$$IfTl4 !"0"4 laLf4ytDgT $Ifgd(8':'J'L'N'P'R'T' $$Ifa$gdDg $Ifgd(gkd)$$IfTl4 !"0"4 laLf4TT'V'''''''' $$Ifa$gd( $Ifgd(jkd$$IfTl4!"0"4 laLf4ytDgT'''''''''''' $Ifgd;jkdu$$IfTl4!"0"4 laLf4ytDgT '''''''''''''''ξhljhlUhDgh;OJPJQJhDghS5OJPJQJo("hDghS5OJPJQJaJo("hDghsp5OJPJQJaJo(hsp5OJPJQJaJ'''''''''''''gd"Egdspgkd$$IfTl4!"0"4 laLf4T 6182P:psp. A!"#$%S $$IfL!vh#v)#v#vu#v%#v:V l40"+,5)55u5%5/ / / 4aLf4ytST$$IfL!vh#v)#v#vu#v#v#v{#v:V l40"+,5)55u555{5/ / 4aLf4ytdrT0$$IfL!vh#v)#vj#vh#v3#vC#v#v:V l40"+,5)5j5h535C55/ / / / / 4aLf4ytSTkd$$IfTl4ּ sC { KS#V!)jhhhhhhhhhhhhhh3C0"PPPP4 laLf4ytST$$IfL!vh#v)#v)#v#v{#v:V l40"+,5)5)55{5/ / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v)#v)#v#vs :V l40",5)5)55s / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v.#v:V l40",5.5/ / / / 4aLf4yteT+$$IfL!vh#v.#v #v/ #v#v#v:V l40",5.5 5/ 555/ / / / / / 4aLf4ytST+$$IfL!vh#v.#v #v/ #v#v#v:V l40",5.5 5/ 555/ / / / / / 4aLf4ytST$$IfL!vh#v.#v: #v~ #v:V l4]0",5.5: 5~ 5/ / / / / / / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l40",5"/ / 4aLf4T$$IfL!vh#v#v#v#v:V l4x0"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / 4aLf4ytdrT"$$IfL!vh#v#v#v#v:V l40"+,5555/ / / / / / / 4aLf4ytdrT$$IfL!vh#v":V l4 0"5"/ / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l4 0"5"/ / 4aLf4T$$IfL!vh#v":V l40"5"/ / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l40"5"/ / 4aLf4ytDgT$$IfL!vh#v":V l40"5"/ / 4aLf4Tw2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@6666PJ_HmH nHsH tHJ`J ;cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B nfhwmc>+4ݭ]`SIC^! \LaW3Zshz~UR;\tꍊdf$YtGQ{Bd(Kp_c?D21@>GR.e1a$n%NݜIxsrRicDKP jdC %R)c55vvZU}ʽ3D;>L7cTEB‹_?~2:Ȅ#kȍO& NkzN8' 0hts@.n6\Vru6k C9W-ù_ A`?^R|{֯A)oViנt] f9dQ)/P yt),b-FO@)$zh O_,"%JJ2 'Pt!h3xbRv;7 ^xO^>K6Veda/޿o_~N&ZS=īzOthrtb'$»Ͻ,:&'rS,Jš(# }o(rzضczbG|%C(njN+Usf{r2q:sGj )T#l|@Q"'Xz;ر zL 6އ!4ɄXTv[9~uzl$ D'ZfV.SGHF.5ΰ.k8.t1]6Kry3vڏPta$LBytC3%{`o ÚQoVۘY;^9®T展b8ZX}1Eh[Z6/H߉ bW`Av f7Oa/>ijFI>͇'6c# B8r_#j}!g5w=Ede 2k EL\D,"jSnno Y=OL75@[Ok}xw|;[.%[>vSg|FfV ed7a]4-׍̾v㺑nd 5#=ч>39t, }#lJN{ pGU` Hx?#á,Dz!%pfc6K:UuVVd1^ q8),rBn(ː0&I$Ae$} Fs+{+,-~@- |[z!8|z]̷}ƴ"Mn+{VBOs:XI{νXج*Έjj<UkEJ]F((f2O:tSn)[30IVOFi^5R{匤YL+b 2e˫yĐ 亭>!`~{`P+&)ƻiXlԮEks:RԖW6;yc]J] AC4=I6`<րOފQ%Z/UZԃJvn֫ðZjϠ(/:;Ɣe/˚\u5{Gڨ]ov;*^7zA=3 ~Jj_ E.5Z4a}14}dj^ PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!: theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] D 8 &''  F X&&&&&&&&8'T'''' !@ @H 0( 0( B S ?"$&*349:?@BCDEFPRTVZ\^bf{(*,/156;<@AEFdu!"BR*?@J!"//((l < z=0)(A9;"EWDg#lFn5qvxLAzZ~}~spB4S(V%dr8e9j@&UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial-= |8N[;([SOSimSun9,|8I{~ Light?|8I{~DengXianA$BCambria Math 1h^d^dFF!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[ 3qHP ?;2!xxf -NVQN'Yf[c6eUserUserOh+'0d  , 8DLT\йũҵѧUserNormalUser2Microsoft Office Word@@\@\F՜.+,0 X`t| Microsoft  !"$%&'()*+,-.0123456789:;<=>?@BCDEFGHJKLMNOPSRoot Entry F#UData #1Table/"WordDocument8DSummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8ICompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q